Hjem - Lions Kjellerup

Menu

Om Lions Kjellerup

Lions Kjelleup

Klubben startede sin virksomhed i 1974, og har for tiden 23 medlemmer, som alle har tilknytning til Kjellerup og omegn. Klubbens virkeområde er den gamle Kjellerup kommune.

Formålet med klubben er, at have et godt og inspirerende fællesskab, hvor alt kan diskuteres, undtaget politik og religion.

Midlerne til den humanitære hjælp kommer fra flere forskellige aktiviteter. Vi har den glæde, at såvel firmaer som privatpersoner, støtter vore arrangementer.
Klubben har gennem de seneste 10 år indsamlet omkring 1million kroner, som ubeskåret er brugt til at yde hjælp til humanitære og kulturelle formål af forskellig art lokalt, nationalt og internationalt.

Lions Kjellerup uddeler mellem halvdelen og tre- fjerdedel lokalt.

Midlerne til den humanitære hjælp kommer i øjeblikket fra 4 hovedaktiviteter:
  • Tulipansalg
  • Tombolavogn
  • Julemærker
  • Hjælp ved Tange Sø FolkeFestival
En lions klub er bygget op ganske som enhver forening med et antal medlemmer, en valgt bestyrelse, udvalg o.l. Der er medlemsmøder én til to gange om måneden. Møderne opdeles nogenlunde ligeligt mellem planlægning af et kommende arrangement, der skal skaffe eller fordele penge til et bestemt formål, samt socialt og kammeratligt samvær.
Lions bygger på at arbejde humanitært i et fællesskab, hvor den enkelte bruger af sin fritid og sine evner på at hjælpe, hvor der er hjælp behov. Det gælder både i Danmark og i udlandet. Ingen kan melde sig ind i en lions-klub, de bliver bedt om det. Vi vil gerne sikre, at folk er aktive, når de kommer - og at de er indstillet på at bruge tid og kræfter på at hjælpe andre. Enhver er naturligvis velkommen til at søge flere oplysninger om lions ved at skrive til kontoret i Fredericia - lions ved lions prik dk.

Helt speciel økonomi
Når lions siger, at overskud fra aktiviteter går ubeskåret til et eller andet formål, er det mere end korrekt. En klub har to pengekasser. Den ene er aktivitetskassen, hvor indsamlede midler opbevares inden de udbetales til forud bestemte humanitære formål. Den anden - skarpt adskilt - er klubkassen, som betaler klubbens administration. Penge heri kommer fra medlemmernes kontingent.

Al administration, også driften af kontoret i Fredericia samt det internationale kontor i Oak Brook, betales af medlemmernes kontingent.
 
 

Følg Lions